« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2007

Umelecko-historický výskumu interiéru a reštaurátorský výskumu interiéru a exteriéru.
V roku 2007 bola poskytnutá dotácia z Ministerstva kultúry SR z grantu Obnov si svoj dom použitá na realizovanie umelecko-historického výskumu interiéru a reštaurátorského výskumu interiéru a exteriéru. Veľkým prínosom reštaurátorského výskumu bolo zistenie, že celý interiér kostola bol zdobený maliarskou výzdobou. V interiéri objektu sa našlo viacero vrstiev omietok. Najhodnotnejšie z nich sú ranogotické (prelom 13./14. storočie) a neskorogotické (prelom 15./16. storočie) úpravy kostola, ktoré nesú maliarsku výzdobu v technike freska. Na základe sondážneho výskumu možno konštatovať, že fresky sa zachovali vo fragmentárnom stave. Odokryté sondy dávajú tušiť mnohofigurálne kompozície. V presbytériu sa zachovali najstaršie fresky z prelomu 13. a 14. storočia. Tieto maľby sa zachovali viac menej len v odtlačkoch. V lodi kostola dominujú neskorogotické fresky, ktoré prekrývajú staršiu výmaľbu. S určitosťou ikonografický známy námet je Klaňanie sa troch kráľov
z prelomu 15. a 16. storočia.
   
   

Južná a západná stena lode po sondážnom výskume.

Reštaurátorské sondy na južnej stene svätyne.

   

Sonda vo svätyni s námetom svätej Kataríny. Východná stena.

Sonda odhaľuje fresku neznámeho biskupa. Východná stena svätyne.

   

Časť fresky s námetom radu apoštolov. Južná stena svätyne.

Na klenbe vo svätyni, sa v sonde objavila časť tróniaceho Krista s knihou v ruke.

   

Fragmenty konsekráčného kríža na južnej stene svätyne

Fragment fresky z konca 15. storočia na severnej stene lode, znázorňuje kráľa – svätca.

   

Za obetným stolom pri kazateľnici bola objavená neskorogotická freska bordúry (ozdobné rámovanie maľovaného výjavu).

Spoj západnej románskej prístavby s najstaršou časťou kostola. Severná stena lode.

Objavené zamurované okno, pochádzajúce z tretej románskej etapy. Na jeho zámurovke vidieť dve omietkové vrstvy s freskovou výmaľbou.

12. Sonda na západnej stene lode odhalila časť románskeho vstupu do kostola, ktorý slúžil od polovice 13. storočia do konca 16. storočia.

 

V podkroví na západnom štite kostola bola objavená dutina po drevenom tráme, ktorý mal zrejme statickú funkciu.

 

   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist