Projekty plánované na rok 2014

"V ďalšej etape v roku 2014 je naplánované tmelenie odkrytých stredovekých omietok a malieb na severnej a západnej stene lode. Práce budú pokračovať v duchu a metodike prebiehajúcich reštaurátorských prác. Po zrealizovanej etape by boli zostávajúce tri steny lode pripravené na záverečnú reštaurátorskú etapu – výtvarné scelenie, retuš. Zaslepené románske ostenie zaniknutého portálu bude reštaurované a analyticky prezentované. Renesančný kamenný portál na empore vedúci do veže si taktiež vyžaduje reštaurátorský zásah. Našim cieľom je zavŕšenie rekonštrukcie severnej krypty a jej sprístupnenie pre verejnosť. V roku 2013 boli Tomášom Haviarom vypracované vizualizácie výzoru vstupu do krypty z interiéru kostola. Krypta bude sllúžiť ako malé kostolné múzeum s vystavenými nálezmi z prebiehajúcich obnov. Realizácia týchto zásahov je závislá aj od vašej podpory. "

Maľba Svätého Krištofa po tmelení.

   

Okno románskej empory.

   

Severná stena lode, odkryv.

   

Západná stena lode, odkryv.

   


S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme vydali publikáciu s názvom
„KOSTOL PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ ANJELOV V KLÁTOVEJ NOVEJ VSI, ČASŤ SÁDOK“.
Ide o brožúrku, ktorá má slúžiť ako sprievodca históriou a obnovou kostola.

Parametre publikácie:
Formát A5, 44 strán, 105 obrázkov, spinková väzba

KOSTOL PANNY MÁRIE KRÁĽOVNEJ ANJELOV V KLÁTOVEJ NOVEJ VSI, ČASŤ SÁDOK
 
**Č ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist