« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2013


Aj vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, nám bolo umožnené i v roku 2013 pokračovať v celkovej obnove a záchrane jednej z najvýznamnejších pamiatok Ponitria. Po úspešnom ukončení reštaurovania presbytéria kostola v roku 2011, odkryve stredovekých vrstiev a tmelení na plochách východnej a južnej steny lode, reštaurovaní renesančnej kazateľnice a ranogotického severného bočného oltárneho stola pokračovali práce na zvyšku lode. Odkryvom severnej a západnej steny lode boli objavené fragmenty gotických malieb a bol zadefinovaný rozsah troch románskych omietok. Na primárnej vrtve boli identifikované štyri konsekračné kríže v kruhoch s predrytou linkou. Na severnej stene bola v tejto fáze vo fragmentoch dvoch gotických vrstiev identifikovaná postava svätého kráľa s budovou kostola v pozadí. Pravdepodobne sa jedná o Svätého Štefana. Z neskorogotickej vrstvy pochádza nález časti konsekračného kríža. Ďalšie časti nástenných malieb sú v súčasnom štádiu obnovy ešte neidentifikovateľné. Odkryté fragmenty stredovekých vrstiev omietok a nástenných malieb priblížili poznanie o výzdobe v jednotlivých stredovekých etapách v lodi kostola.

Výtvarným scelením východnej steny lode bolo ukončené jej reštaurovanie. Otvoreným ostalo len prezentovanie zámurovky bočného víťazného oblúka so zbytkami jeho maliarskej výzdoby. Ústredným motívom steny je kompozícia Epifanie – Kľananie troch kráľov. Neutrálne veľké tmely boli patinované na farbu originálneho podkladu.

Po etape v roku 2013 sú presbytérium a čelná stena lode spolu s renesančnou kazateľnicou a stredovekou bočnou menzou odovzdané pre oko návštevníkov kostola a výskum odbornej verejnosti.

Našim cieľom je ďalej pokračovať v celkovej obnove kostola a prezentovať jedinečné nálezy a výtvarné hodnoty objektu.

Snaha ľudí, ktorí sa snažia o záchranu pamiatky bola odbornou verejnosťou ocenená prisúdením titulu objav roka a cenou časopisu Pamiatky a múzea. Článok o kostole spojený s udelením tejto ceny bol uverejnený v 3. čísle ročníka 2012.

Stena nad severnou menzou lode na východnej stene pred reštaurovaním.

   

Pohľad na gotickú maľbu a menzu po reštaurovaní.

   

Východná stena lode pred reštaurovaním.

   

Východná stena lode po odstránení sekundárnych zásahov.

   

Východná stena lode po tmelení.

   

Výjav Klaňania troch kráľov po tmelení.

   

Výjav Klaňania troch kráľov po reštaurovaní.

   

Východná stena lode v priebehu reštaurátorského výskumu v roku 2009.

   

Východná stena lode po reštaurovaní.

 
   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist