« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2008

Izolácia vonkajších základov
Na jeseň roku 2008 po ukončení všetkých potrebných výskumoch a projektoch začali prvé práce na obnove exteriéru. Ako prvá bola urobená izolácia základového muriva podľa projektu Ing. Marty Pichovej. Po obvode celého kostola bol do hĺbky cca 1 metra za prítomnosti archeológov vykopaný kanál, do ktorého sa uložila špeciálna izolačná fólia Fatrafol.

Archeologicky výskum v exteriéri v bezprostrednej blízkosti kostola
V rámci izolácie základov bolo realizovaných päť archeologických sond a preskúmaných deväť hrobových celkov. Objavené najstaršie hroby boli čiastočne zasekané do skalného masívu (5cm). Žiaľ v najstarších hroboch chýbali datovateľné archeologické nálezy. Na základe spôsobu uloženia nebožtíka a hĺbky hrobu ich archeológ rámcovo zadatoval do 11.-12. storočia. Počas výskumu bola v exteriérovej časti zdokumentovaná krypta, ktorá prechádza do interiéru kostola. Na svahu pred kostolom, sa realizovala pasová sonda, ktorá potvrdila starobylé osídlenie lokality a existenciu netrvanlivej zástavby zaniknutej požiarom v prvej polovici 13. storočia.

   
   

Archeologická sonda odhaľujúca múry krypty v exteriéri.

Archeologickej sonde pri severnej fasáde kostola, boli nájdené 4 hroby.

   

Archeologická sonda pri severnej fasáde sakristie objavila zvyšky operného piliera.

Archeologická sonda pri severnej fasáde sakristie. Pod kamennou náhrobnou platňou sa našiel hrob čiastočne zasekaný do kamenného podložia, avšak bez zadatovateľných prvkov.

   

Sondy pri východnej fasáde svätyne.

Sondy pri východnej fasáde svätyne.

   
 

Sondy pri východnej fasáde svätyne.

 

   

Zábery z archeologického výskumu

 

Zábery z archeologického výskumu

 

Ťažká, žulová, kamenná platňa približne z 12 storočia, pri severnom múre sakristie, komplikovala uloženie izolačnej fólie.

Odtiahnutá kamenná náhrobná platňa a vykopaný kanál na uloženie izolačnej fólie.

   

 

Obkopané murivo východnej fasády svätyne.

   

Ukladanie fólie Fatrafol

Ukladanie fólie Fatrafol pri severnej fasáde kostola.

   

Ukladanie izolačnej fólie na základové murivo veže.

Izolačná fólia z dôvodu ochrany bola prekrytá hrubou geotextíliou.

   

 

 

   
 

Zasypávanie izolácie.

 

   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **SPONZORI **KONTAKT
TOPlist