Rok 2016 - Projekty - Slovacia Incognita 
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2016
Práce a akcie realizované v roku 2016.

Severná a západná stena lode boli po predchádzajúcich etapách pripravené na záverečnú retuš. Viac ako polovica plochy západnej steny tvorí gletovaná omietka zo 17. storočia. Povrchová úprava súvisí s predstavaním veže, do ktorej je ústi otvor z empory obložený ostením z kamenných blokov. Farebnosť povrchu originálu a tmelov bola zjednotená náterom vápennej farby s namiešanými pigmentami, ktoré zlomili belosť náteru do odtieňa zostarnutého
originálu. Na pravej časti steny je prezentovaná plocha z druhej románskej etapy výstavby kostola. Vytmelené plochy boli retušované technikou “aqua sporca” – lazúrami miešanými s práškovými pigmentami. Otvorené kruhové okno, ktoré osvetľovalo priestor nad západným vstupom bolo odprezentované bez zaslepenia. Na stene sú ponechané jazvy po klenbách zrušenej panskej empory. Na severnej stene lode sa stretávajú plochy omietok z prvotnej stavby a prístavby smerom na západ. Odlišnosť omietok je citeľná v reliéfe ako aj farebnosti. Na tenkých vrstvách omietok sa vo fragmentálnom stave zachovali maľby z dvoch gotických období. Po hranicu ostenia hlavného okna steny boli retušované postavy svätých biskupov a postava kráľa svätého Štefana s kostolom v pozadí. Na stene sa prekrývajú dve vrstvy štvorice konsekračných krížov.

Výstava Misia v kontextoch a súvislostiach

Skvost stredovekej sakrálnej architektúry – Rímskokatolícky kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov v Klátovej Novej Vsi, v miestnej časti Sádok bol v dňoch 2. – 5. júla 2016 v čase od 14.00 do 19.00 hod. miestom konania jedinečnej putovnej výstavnej prezentácie osemnástich sakrálnych kultúrnych pamiatok 9. – 12. storočia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom kraji s názvom Misia v kontextoch a súvislostiach.
Výstava prostredníctvom veľkoformátových reprodukcií originálnych ilustrácií a sprievodných textov približovala verejnosti známe i menej známe kultúrno-historické objekty spojené s cyrilo-metodskou misiou a počiatkami kresťanstva na našom území. Medzi vyobrazenými lokalitami má svoje významné miesto Sádok, neďaleké Krásno i Veľký Klíž a ďalšie.Zámerom organizátorov bolo populárno-náučnou formou priblížiť kontexty a súvislosti misie, prijímania kresťanstva a prelínania západných a východných kresťanských tradícií na území dnešného západného Slovenska a Východnej Moravy.

Koncert Zlatý vek gitary, sa uskutočnil v románskom kostolíku Panny Márie kráľovnej anjelov v obci Klátová Nová Ves - Sádok v piatok 9. septembra 2016 o 18:00.

Zlatý vek gitary - romantická komorná hudba 19. storočia z Viedne a Bratislavy. Paganiniho virtuózne husľové sonáty, Giulianiho canzonetty či piesne Franza Schuberta sú len malou ukážkou pokladov tej doby.
Na koncerte sa predstavia - Jakub Mitrík (romantická gitara)
Matúš Šimko (spev)
Adam Szendrei (husle)


Západná stena lode po odkryve v roku 2014.

   

Západná stena lode po reštaurovaní v roku 2016.

   

Freska svätého Štefana pred reštaurovaním.

   

Fragment fresky s výjavom kráľa svätého Štefana po reštaurovaní v roku 2016.

   

   

   
 
   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **DONÁTORI **KONTAKT **©
TOPlist