Rok 2014 - Projekty - Slovacia Incognita 
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov
Projekty realizované v roku 2014
Projekty realizované v roku 2014

Vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v dotačnom systéme Obnov si svoj dom, nám bolo umožnené i v roku 2014 pokračovať v celkovej obnove a záchrane jednej z najvýznamnejších pamiatok Ponitria.

Reštaurovanie renesančného portálu vedúceho z empory do veže

Renesančný portál vedúci z empory do nadzemného priestoru veže mal zlomený kamenný preklad a chýbajúcu kamennú hmotu v osteniach. Kamenné ostenie bolo očistené od mnohonásobných vápenných náterov na najspodnejšiu vápennú vrstvu. Pre správne zlepenie zlomeného prekladu bol kamenný preklad rozobratý aj spolu s pravou kamennou stojkou. Na lepenie bolo použité vysoko pevnostné epoxidové lepidlo. Lepené plochy prekladu sa zo zadnej strany vystužovali pozinkovanou škrobovou tyčou, vlepenou do epoxidového lôžka. Následne sa miesta výstuh vytmelili minerálnym tmelom. Chýbajúca kamenná hmota prekladu a ostení sa tmelila minerálnym tmelom, štruktúrou napodobňujúci zvetraný povrch kameňa. Na záver sa ostenie prilíčilo vrstvou vápna, podľa pôvodnej úpravy. Kamenné ostenie renesančného portálu je po reštaurátorskom zásahu pripravené ku prezentácií po zreštaurovaní okolitých omietok na západnej stene lode.

Reštaurovanie a analytická prezentácia zvyšku vstupného portálu z polovice 13. storočia

V sonde, v mieste schodiska na emporu, bola objavená pôvodná časť vstupného románskeho portálu. Pre plánované prezentovanie tejto časti portálu, bolo potrebné hĺbkovo odstrániť časť renesančnej zámurovky z lomového kameňa. V rámci prezentácie sa steny vysekaného lôžka sondy domurovali do roviny lomovým kameňom a pálenou tehlou a omietli jemnou filcovanou omietkou. Oslabená kamenná hmota článku portálu z tufového kameňa bola hĺbkovo konzervovaná organokremičitanom KSE 300. Pôvodné románske omietky a vápenné nátery nachádzajúce sa na prvkoch portálu boli fixované a konzervované. Nekompaktná forma kamenného článku sa vytmelila minerálnym tmelom. Po konzervátorských a reštaurátorských prácach je nález možno prezentovať v rámci západnej steny po jej zreštaurovaní v budúcej etape.

Retušovanie polovice južnej steny s fragmentami freskových výjavov

V roku 2014 bola vyretušovaná približne polovica južnej steny lode.
Retušou fragmentov malieb sa pre diváka stali čitateľné monumentálna postava Sv. Krištofa, skupina troch svätíc v obdlžníkovom bloku, postava neznámeho svätca v častiach bližšie k empore. Postupným citlivým scelovaním dochovaných stredovekých fragmentov nadobudnú maľby svoju výpovednú hodnotu aspoň čiastočne a obohatia už teraz romanticky pôsobiaci priestor interiéru kostola. S esteticky scelenými odkrytými stredovekými vrstvami korešponduje interiér s prostredím do ktorého je vsadená budova a ktoré má pre mnohých ludí tzv. genius loci.

Konzervovanie omietok a tmelenie severnej steny lode

Počas etapy v roku 2014 došlo ku fixácií a konzervovaniu historických omietok odkrytých na severnej stene v roku 2013. Tmelením vápennými omietkami, ktorých plnivom bol riečny piesok sa scelila plocha severnej steny. Povrch tmelov sa pri bočnom svetle modeloval, aby došlo k vytvoreniu správnej štruktúry naväzujúcej na stredoveký originál. Tmel sa hladítkami a štetcami prispôsoboval stredovekému originálu. V súčasnosti je severná stena pripravená na fázu retušovania.

Konzervovanie celej dubovej konštrukcie veže

Počas leta 2014 sa uskutočnilo aj konzervovanie celej drevenej konštrukcie veže. Celá dubová konštrukcia s výnimkou zvonovej stolice (konzervovanej v roku 2010) bola dôkladne impregnovaná horúcim ľanovým olejom. Práce boli financované z prostriedkov občianskeho združenia Slovacia Incognita.

Patinovanie dreveného stropu lode z roku 1992

Drevený novodobý strop lode z roku 1992 bol hneď po vyhotovený natretý olejovým lakom, ktorý zamedzil zoxidovaniu – prirodzenému starnutiu dreva. Strop aj po 22 rokoch stále pôsobil novým dojmom. Navyše zožltnutý olejový lak, dodával stropu chatový charakter, ktorý nekorešpondoval so stredovekým sakrálnym priestorom. Na jar roku 2014 sme strop patinovali lazúrou s efektom starého dreva. Lazúrne patinovanie dodalo stropu želaný výraz, ktorý opticky harmonizuje s priestorom. Práce boli financované z prostriedkov občianskeho združenia Slovacia Incognita.


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Pohľad na dubovú konštrukciu veže, impregnovanú ľanovým olejom.

   

Konštrukcia veže počas impregnácie - detail.

   

Patinovanie stropu lode pomocou lazúry.

   
 
   
« Prejsť späť na zoznam všetkých projektov  
   
**ČO JE SLOVACIA INCOGNITA **KOSTOLÍK V SÁDKU **PROJEKTY **AKTUÁLNE **2% Z DANE **DONÁTORI **KONTAKT **©
TOPlist